Bankroto byloje įsiteisėjusia teismo nutartimi patvirtintų kreditorių finansinių reikalavimų ginčijimas

Lietuvos apeliacinis teismas 2018-12-17 nutartyje, priimtoje civilinėje byloje nr. e2-1936-330/2018, nurodė, kad net įsiteisėjusia teismo nutartimi patvirtinti kreditorių finansiniai reikalavimai, paaiškėjus naujoms aplinkybėms, gali būti ginčijami.

Faktinė situacija buvo tokia:

Iškėlus įmonės bankroto bylą, buvęs vadovas neperdavė bankroto administratoriui įmonės dokumentų. Už minėtos pareigos nevykdymą buvusiam įmonės vadovui bankroto bylą nagrinėjantis teismas taikė Įmonių bankroto įstatyme (toliau – LR ĮBĮ) nustatytas poveikio priemones, tačiau įmonės dokumentai bankroto administratoriui vis tiek nebuvo perduoti. Bankroto administratorius įmonės kreditorių finansinių reikalavimų sąrašą sudarė pagal kreditorių pateiktų dokumentų kopijas. Šis bankroto administratoriaus sudarytas sąrašas ne ginčo tvarka buvo patvirtintas teismo nutartimi, kuri įsiteisėjo. Vėlesnėje bankroto bylos eigoje bankroto administratorius nustatė, jog kai kurie kreditoriai galimai yra susiję su buvusiu įmonės vadovu, kai kurie kreditorinius reikalavimus pagrindžiantys sandoriai galimai yra fiktyvūs arba su padidinta verte ir kt. Tada bankroto administratorius kreipėsi su prašymu į teismą dėl įmonės likvidavimo procedūrų taikymo, kreditorių sąrašo patikslinimo ir kreditorių įpareigojimo pateikti kreditorinius reikalavimus pagrindžiančių dokumentų originalus bei papildomus dokumentus.

Pirmos instancijos teismas nutartimi pripažino įmonę bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, tačiau atmetė administratoriaus prašymą, kuriuo buvo ginčijama dalis kreditorinių reikalavimų bei prašoma įpareigoti kreditorius pateikti atitinkamus dokumentus. Teismas nurodė, jog ginčijami kreditorių finansiniai reikalavimai buvo patvirtinti pagal paties bankroto administratoriaus prašymą. Teismo nutartis, kuria patvirtinti ginčijami kreditoriniai reikalavimai jau yra įsiteisėjusi, todėl šios nutarties peržiūrėjimas galimas tik pritaikius Civilinio proceso kodekse (toliau – LR CPK) įtvirtintą proceso atnaujinimo institutą. Pirmos instancijos teismo nuomone, bankroto administratorius nenurodė aplinkybių, kurios sudarytų pagrindą atnaujinti procesą pagal LR CPK 366 straipsnį. Bankroto administratorius dėl pirmos instancijos teismo nutarties pateikė atskirąjį skundą.

Išnagrinėjęs bankroto administratoriaus skundą Lietuvos apeliacinis teismas 2018-12-17 nutartyje pasisakė:

<…> Kreditoriaus reikalavimo patvirtinimas ar atsisakymas jį tvirtinti lemia ne tik konkretaus kreditoriaus teisę visiškai ar iš dalies gauti savo reikalavimų patenkinimą iš bankrutuojančios įmonės turto, bet ir turi įtakos patvirtintų kreditorių reikalavimų bendrai sumai bei proporcijoms, kuriomis bus tenkinami visų kreditorių reikalavimai. Dėl to kreditorinio reikalavimo pagrįstumo patikrinimo stadija, einanti prieš jo patvirtinimą, yra reikšminga ne tik kreditoriaus reikalavimą reiškiančiam, bet ir kitiems kreditoriams, ir yra būtina kreditoriaus reikalavimo patvirtinimo sąlyga. Pirminį kreditoriaus pareikštų reikalavimų patikrinimą atlieka bankrutuojančios bendrovės administratorius pagal kreditoriaus bei bendrovės pateiktus apskaitos dokumentus, ir arba reikalavimus teikia tvirtinti teismui, arba juos ginčija teisme. Nepriklausomai nuo administratoriaus pozicijos dėl konkrečių kreditorių reikalavimų, juos dar kartą tikrina teismas. Dėl administratoriaus ginčijamo reikalavimo tvirtinimo teismas sprendžia teismo posėdyje, pranešęs administratoriui ir asmenims, kurių reikalavimai yra ginčijami (ĮBĮ 26 straipsnio 5 dalis). Taip sudaromos realios galimybės taikyti rungimosi principą, nes tiek administratoriui, tiek kreditoriui tenka pareiga įrodyti aplinkybes, kuriomis jie grindžia savo reikalavimus ar atsikirtimus.

<…> Kasacinis teismas yra pripažinęs, kad res judicata taisyklės taikymas teismo nutartims, kuriomis išsprendžiama dėl kreditoriaus reikalavimo tvirtinimo bankroto byloje, turi tam tikrų ypatumų: viena vertus, tokia nutartimi konstatuojamas kreditoriaus reikalavimo (ne)pagrįstumas ir jis atitinkamai patvirtinamas arba ne, teismo nutartis yra privaloma ir vykdytina, kreditorius negali antrą kartą reikšti to paties reikalavimo; kita vertus, bankroto teisėje egzistuoja kreditorių reikalavimų tikslinimo institutas (ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalis, 30 straipsnio 3 dalis), reiškiantis, kad tam tikrais atvejais reikalavimai gali būti tikslinami po to, kai jie patvirtinti teismo nutartimi ir ši nutartis įsiteisėjusi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. gruodžio 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-657-248/2015). <…> Reikalavimai gali būti tikslinami, kai bankroto procedūrų vykdymo metu atsiranda naujų aplinkybių, dėl kurių keičiasi reikalavimų dydis arba reikalavimas pasibaigia. Prie tokių aplinkybių priskirtini atvejai, kai kreditorius atsisako reikalavimų, perleidžia juos kitiems asmenims, kai su kreditoriumi atsiskaitoma iki likvidavimo procedūros pradžios, kai patvirtintą reikalavimą ginčija kiti turintys tokią teisę kreditoriai ir pan. Kasacinio teismo išaiškinta, jog kreditoriaus reikalavimų tikslinimas reiškia naują reikalavimo tikrinimą, įsiteisėjusios nutarties peržiūrėjimą, ekonomines ir laiko sąnaudas, todėl bankroto bylą nagrinėjantis teismas turėtų siekti, kad kreditoriaus reikalavimo pagrįstumas ir dydis būtų nustatyti jo tvirtinimo stadijoje, o reikalavimų tikslinimo institutas taikomas tais atvejais, kai šioje stadijoje tam tikrų aplinkybių nustatyti protingomis pastangomis neįmanoma ar kai jos pasikeičia po reikalavimo patvirtinimo (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 22 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-188/2011).

<…> Bankroto administratorė, siekdama įsiteisėjusia nutartimi patvirtintų įmonės kreditorių ir jų finansinių reikalavimų tikslinimo proceso, nurodė šių finansinių reikalavimų pirminio tvirtinimo metu negalėjusi tinkamai įvertinti reikalavimų pagrįstumo, kadangi, iškėlus bankroto bylą, buvęs įmonės vadovas neperdavė administratorei įmonės dokumentų. Teisėjų kolegija pažymi, jog bankroto administratorės nurodytų kliūčių tinkamai įvertinti pareikštų finansinių reikalavimų pagrįstumą egzistavimas nepaneigtas. Priešingai, pareigos perduoti bankroto administratorei įmonės dokumentus nevykdymas konstatuotas bankroto byloje priimtais teismo procesiniais sprendimais (CPK 179 straipsnio 3 dalis). Įsiteisėjus teismo nutarčiai, kuria ne ginčo tvarka buvo patvirtintas įmonės kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas, bankroto administratorė surinko papildomus duomenis, kurie, jos nuomone, paneigia nurodytų kreditorių finansinių reikalavimų pagrįstumą ir lemia išsamaus ištyrimo ginčo teisenos tvarka poreikį. Teisėjų kolegija, įvertinusi išdėstytas aplinkybes, sprendžia, jog šiuo atveju susiklosčiusi teisinė situacija atitinka nutarties 29 punkte nurodytą sąlygą peržiūrėti įsiteisėjusia teismo nutartimi patvirtintų finansinių reikalavimų pagrįstumą remiantis finansinių  reikalavimų tikslinimo institutu. Esant tokiai situacijai, kuomet bankroto administratorė finansinių reikalavimų pirminio tvirtinimo stadijoje neturėjo objektyvios galimybės (protingomis pastangomis) įvertinti visų pareikštų finansinių reikalavimų pagrįstumo, negali būti paneigta jos teisė inicijuoti kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašo korekcijas. Esant tokioms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismo pastaba, jog finansiniai reikalavimai, kuriuos šiuo metu administratorė ginčija (siekia nuginčyti), yra patvirtinti įsiteisėjusia nutartimi, dėl kurios nebuvo paduotas atskirasis skundas, pripažintina teisiškai nereikšminga.“.

Taip pat Lietuvos apeliacinis teismas nurodė, kad „<…> proceso atnaujinimas yra galimas tik bylose, kurios užbaigtos nagrinėti dėl ginčo esmės įsiteisėjusiu sprendimu (nutartimi, įsakymu ar nutarimu) (CPK 365 straipsnio 1 dalis) <…>“. Šiuo atveju, teismo nutartis patvirtinti kreditorių finansinius reikalavimus yra tik tarpinis sprendimas ir kreditoriniai reikalavimai gali būti tikslinami LR ĮBĮ 26 straipsnyje nustatyta tvarka. Dėl to proceso atnaujinimas šiuo atveju negalimas.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *